Internet

Het internet is een wereldwijd openbaar netwerk dat voor iedereen tot de beschikking is. Bijna iedereen over de wereld maakt dan ook dagelijks gebruik van het internet. Wil je weten waar het internet oorspronkelijk vandaan komt, hoe het is ontstaan en welke risico’s het met zich mee brengt? Wij nemen je even mee naar de geschiedenis en het heden van het internet.

Oorsprong internet

Het internet komt oorspronkelijk uit Amerika. Van oorsprong was het dan ook bedoeld als een militair netwerk, maar later werd het beschikbaar gesteld aan universiteiten en aan de overheid in de Verenigde Staten. Later werd het ook in Canada, Europa en Japan overgenomen. In het begin werd het door mensen vooral gebruik voor e-mail, bestandsoverdracht en tekstuele interactieve sessies. In de tussentijd verbeterde zich de computers en netwerken waardoor hypertekst kon worden toegepast. In 1991 begon het wereldwijde web-project, waarin HTTP en HTML werden ontwikkeld en aan de wereld beschikbaar stelde.

Het internet nu

Het internetverkeer van nu verloopt bijna helemaal via glasvezel internet kabels en niet via communicatiesatellieten. Deze satellieten hebben namelijk een te kleine capaciteit. De onderzeekabels worden in de oceanen op de bodem gelegd, hier liggen ze los op de bodem en zijn niet bevestigd. Over de hele wereld word, van alle diensten, e-mail en het wereldwijde web het meest gebruikt.

Door de stabiliteit van het netwerk is het moeilijk om het internet te beïnvloeden of terroriseren. Wanneer de verbinding wegvalt zal de boodschap via een van de vele andere routers langs een ander pad worden gestuurd.

Risico’s internet

Het internet brengt veel voordelen met zich mee, maar meestal zijn mensen zich niet bewust van de risico’s. Precies daarom hebben wij enkele risico’s op een rijtje gezet.

  • Door de vele verbindingen kunnen makkelijk virussen en spyware worden verspreid. Vooral systemen als Android en Windows zijn vaak het slachtoffer.
  • Persoonlijke gegevens worden slecht afgeschermd, hierdoor hebben onbevoegde makkelijk toegang tot jouw gegevens.
  • Iets dat op het internet beland is (bijna) onmogelijk helemaal te verwijderen.
  • Door het internet kun je anoniem blijven, waardoor veel mensen zich anders gedragen.
  • Het internet draagt indirect bij aan het verslechteren van het milieu.

Hoewel we ons inmiddels amper een wereld zonder internet kunnen voorstellen is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de verschillende risico’s.

Beveiliging